NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING

NLPNLP ışığında kişi, kendine olan güvenini kazanır ve yeteneklerini ortaya çıkarır. Motivasyon, karar verme stratejileri ve iletişim becerilerini geliştirerek, kalıcı ve hızlı öğrenme gerçekleşir. İç çatışmaları yok ederek daha mutlu, daha başarılı ve daha aktif bir yaşam sürmemizi sağlar.

 

 

 

 • İşe yaramayan zihinsel programlarımızı değiştirir.
 • Bizi sınırlayan inançlarımızı, bizi destekleyen inançlarla değiştirir.
 • Başarı stratejilerinizi modellemeyi öğretir. • Beynimizi nasıl daha etkin kullanacağımızı öğretir.
 • Sahip olduğumuz öz kaynakları kullanarak başarımızı arttırır.
 • Beynimizin hem sağ, hem de sol loblarını birlikte kullanma becerisi ile sinerji kazandırır.
 • Duygusal zekayı geliştirerek, kendimizi ve başkalarını tanıma, iletişim kurma becerilerimizi geliştirir.
 • Öğrenmeyi öğretir, hızlı öğrenme, öğrenmeyi kolay ve beyine uyumlu hale getirme, hızlı okuma becerilerini geliştirir.
 • Yaratıcılığı arttırır.
 • Kendi kendimizi ve başkalarını motive etme becerisi kazandırır.
 • Hedeflerimizi belirlemeyi ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı öğretir.
 • Kişi kendi içinde ve çevresiyle ahenk oluşturur.
 • Dili, insan başarısında etkin kılmak için söz ustası olma becerisi kazandırır.

 

YA ÇARESİZSİNİZ YA DA ÇARE „SİZSİNİZ !“